KILRAT Plus Pasta 5 kg


Výrobca: Slom Kód produktu: 12.1224 Doprava a platba

Skladom

Výrobca: Slom Kód produktu: 12.1224 Doprava a platba

Nástraha ve formě pasty. Pasta bývá účinná i na místech, kde mají hlodavci i jiné druhy potravy.

Účinná látka: Brodifacoum 0,005 %

Číslo povolení: CZ-0016209-0000

Mechanismus účinnosti: Účinnou látkou přípravku Kilrat ® Plus pasta je brodifacoum, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, účinná látka snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek Kilrat ® Plus pasta působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímám a úhyn hlodavců nastává 3 až 10 dní po požití přípravku. Přípravek proto nevyvolává obranný reflex.

Dávkování:

Potkan a krysa: Při nízké hustotě populace umístěte deratizační staničku s 10 sáčky nástrahy na každých 10 m2 ošetřené plochy s výskytem potkanů nebo krys, nejvýše však 200 g nástrahy celkově.  Při silné hustotě populace umístěte deratizační staničku s 10 sáčky nástrahy na každých 5 m2 ošetřené plochy s výskytem potkanů nebo krys, nejvýše však 200 g nástrahy celkově. 

Myš domácí: Při nízké hustotě populace umístěte deratizační staničku se 4 sáčky nástrahy na každých 10 m2 ošetřené plochy s výskytem myší, maximálně však 80 g nástrahy. Při silné hustotě populace umístěte deratizační staničku se 4 sáčky nástrahy na každých 5 m2 ošetřené plochy s výskytem myší, maximálně však 80 g nástrahy.

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Deratizační staničky kontrolujte prvé dva týdny každé 3-4 dny, později jednou týdně. Pokud trvá odběr nástrahy, doplňte ji. Poškozenou nástrahu a nástrahu s prošlou dobou použitelnosti nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí.  Pokud je nástraha trvale spotřebovávána zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa.  Hlodavci začínají hynout za 3-10 dní po konzumaci nástrahy.  Při správném použití přípravku by hlodavci měli vymizet během 2-6 týdnů.  Po ukončení deratizačního zásahu, ne však později než za 6 týdnů, odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy.  Pokud se hlodavci na ošetřené ploše vyskytují i po této době, je nutné zjistit příčinu a provést odpovídající opatření.

VAROVÁNÍ

 vystrazne_symboly

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Etiketa

Bezpečnostní list