ODPUZOVAČ ŠKŮDCŮ PRO POKOJ DO 90 M2


Kód produktu: 82.8230 Doprava a platba

Skladom

Kód produktu: 82.8230 Doprava a platba

Díky modernímu a štíhlému a diskrétnímu designu je tento odpuzovač pro vnitřní použití jednoduchým a humánním řešením kontroly škůdců. Odpuzovač vysílá ultrazvukové vlny na ploše do 90 m2, čímž způsobuje sluchový stres hlodavcům a je nepříjemný lezoucímu hmyzu, a tak je odpuzuje z domácnosti.

LED světlo ukazuje, že je přístroj zapojený.

Cílové druhy: hlodavci, pavouci, šváby, mravenci a jiný lezoucí hmyz.

Je neškodlivý pro děti, těhotné ženy a domácí mazlíčky.

Zapojení přímo do zásuvky.

Pozn.: Pokrytí záleží na překážkách, pokryje 90 m2 volného prostoru, ultrazvuk neprochází zdí, pouze se od ní odrazí zpět do prostoru, se slabší frekvencí.

Odpuzovač funguje 24/7.

Použití pouze ve vnitřních prostorech.

Odpuzovač by měl požadovaného výsledku dosahovat po 2-4 týdnech nepřetržitého používání. Pokud máte pocit, že nefunguje, zkontrolujte, zda nejsou v okolí přístroje nějaké překážky, které brání dosahu ultrazvuku ke škůdcům. Zkuste ho přemístit na jiné místo.

Zatímco většina zvířat se naučí vyhýbat místům, kde je odpuzovač používán, bohužel existují jedinci, které vysokofrekvenční zvuky neovlivňují.

Technické informace:

Napájení: 240 V/50 Hz

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeni o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům připojení do el. sítě.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu zařízení nesmí děti provádět bez dozoru.