Produkt nejvyšší kvality s nerychlejším účinkem na šváby a rusy

Ochrana proti hmyzím škůdcům. Rychlé a spolehlivé působení s okamžitými výsledky. Kaskádový efekt zajišťuje dlouhodobý účinek. Nízké dávkování je úsporné a bezpečné. Bodová aplikace umožňuje rychlé a přesné dávkování. Nejefektivnější řešení problematiky hmyzích škůdců.

Rychlé a spolehlivé působení s okamžitými výsledky.

Vysoká účinnost fipronilu a chuťová přitažlivost gelové formulace pro cílové organismy činí Goliath® Gel rychlejším a spolehlivějším, než je jakákoliv jiná gelová
návnada nebo insekticidní postřik. Je účinný proti všem důležitým druhům švábovitých, včetně rusa domácího (Blatella germanica), švába obecného (Blatella orientalis), švába amerického (Periplaneta americana) a švába hnědopruhého (Supella longipalpa). Jediná dávka v množství 0,03 g Goliath® Gelu na dané místo je schopná zahubit 1000 švábů a díky vylepšené formulaci je vysoce přitažlivá pro jedince hledající potravu i v přítomnosti jiných zdrojů potravy.

Nejlepší způsob minimalizace nákladů na hubení švábů při maximálním účinku.

Goliath® Gel je přípravek k okamžitému použití obsahující insekticidní účinnou látku fipronil, která působí lépe a rychleji než jakákoliv jiná gelová návnada na trhu. Aplikuje se snadno a přesně a zaručuje rychlou, dlouhotrvající a úspornou ochranu proti švábům a rusům.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.