Desprej sensitive 500 ml


Výrobca: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0632 Doprava a platba

Výrobca: MAPO medical s.r.o.Kód produktu: 06.0632 Doprava a platba

Moderní přípravek pro rychlou dezinfekci postřikem

Šetrně dezinfikuje povrchy zdravotnických prostředků
Vhodný také k dezinfekci citlivých materiálů (plexiskla, lesklé plasty)
Účinkuje velmi rychle - již od jedné minuty
Pohodlně a snadno se používá
Neodbarvuje a nepůsobí dráždivě
Jemný k pokožce rukou - dermatologicky testováno
Lehce parfémován příjemnou vůní

Účinné látky
N, N-Bis(3- aminopropyl)dodecylamin, Poly(hexametylenbiuanid) hydrochlorid, Didecyldimethyl-amonium chlorid

Spektrum účinnosti
baktericidní, MRSA, virucidní (BV/DV/Vaccinia, Rota), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní.

Aplikace:
Předem odstraňte hrubé nečistoty. Aplikujte přípravek postřikem tak, aby celý povrch byl po stanovenou dobu expozice mokrý. Nechte přípravek účinkovat po dobu jedné minuty. Poté přebytečnou vlhkost setřete jednorázovou utěrkou. Lesklé povrchy a povrchy obrazovek setřete po době expozice dosucha čistou a suchou jednorázovou utěrkou. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Doporučená doba expozice 1-5 minut.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.