Insekticidní dýmovnice určená pro hubení širokého spektra obtížného létajícího a lezoucího hmyzu v uzavřených prostorech.

Pouze profesionální použití

Dýmovnice je určena pro hubení obtížného létajícího a lezoucího hmyzu (moucha domácí, bzučivka, octomilka, komáři, vosy, moli, blechy, štěnice domácí, mravenci, švábi, brouci, aj.) a skladištních škůdců (lesák skladištní, dospělci pilouse černého aj.).

Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazených lůžkových oddělení), v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba). Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata).

Obsah: 27 g

Účinná látka: permethrin (13,25 % hm.)

1 dýmovnice na kubaturu:

1000 m3 létající hmyz

250 m3 blechy, moli

62,5 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi aj.

VAROVÁNÍ:

 vystrazne_symboly

Číslo oznámení: MZDR 18924/2016/SOZ

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.