STORM SECURE 10 kg

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Výrobce: BASF spol. s r.o.Kód produktu: 19.1933 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: BASF spol. s r.o.Kód produktu: 19.1933 Doprava a platba

 

Spolehlivé nástrahy s účinnou látkou flocoumafen.

Storm Secure je spolehlivý samostatně podávaný rodenticid s antikoagulačním účinkem. V profesionálních programech hubení živočišných škůdců je díky svému složení ideálním doplňkem rodenticidů založených na účinné látce difenacoum. Nejsilnější, moderní rodenticid flocoumafen, obsažený v jednotlivých nástrahách v letální dávce, představuje nejlepší možnou kontrolu potkanů a krys. Je též vysoce účinný proti myším a obzvlášť vhodný ke kontrole celých populací těchto škůdců.

Velmi chutné, trvanlivé bloky nástrah s otvorem uprostřed.

Lisované bloky Storm Secure obsahují 0,005% účinné látky flocoumafen ve směsi s obilnou drtí a voskem. Široké profesionální používání v celé Evropě prokázalo, že nástrahy jsou pro potkany, krysy a myši maximálně chuťově přitažlivé, extrémně trvanlivé a zachovávají si nejvyšší účinnost i za velmi kolísajících teplotních a vlhkostních podmínek.

Rychlé, jednoduché a bezpečné použití.

Bloky přípravku Storm Secure umožňují rozmístit snadno a rychle odměřenou dávku rodenticidu a nepoužité zbytky nástrahy na konci hubení opět sklidit. Každý dvacetigramový blok má ve středu otvor, kterým se nástraha bezpečně upevní v místě zásahu; to zajistí přesné zaměření zásahu a prevenci ztráty bloku a v důsledku toho případné kontaminace potravin nebo krmiv.

Nástrahy s maximální účinností a nízkými náklady.

Storm Secure lze použít v cenově nejvýhodnějších deratizačních programech, včetně pokládání omezeného množstvím nástrah v následných cyklech. Tento postup zajišťuje naprosto spolehlivou kontrolu celé populace tím, že i méně dominantní jedinci se dostanou k nástraze, a to v době, kdy jejich průbojnější vrstevníci již vlivem účinné látky hynou. Ve srovnání s tradičními víceúčelovými systémy nástrah má tento jednorázový systém značné výhody – významně snižuje jak množství nástrah tak čas potřebný k zásahu, což vede k výrazným úsporám nákladů.

Výstražný symbol:

vystrazny symbol

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.