Vysoce účinná nástraha k hubení škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan, krysa) ve formě 20 g měkkých zelených bloků potažených perforovaným polyolefinovým filmem.

Účinná látka: Cholekalciferol 0,077 % hm. (technický), tj. 0,075 % hm. (čistý)

Neúčinná látka: 2-hydroxybifenyl (0,0496 % hm.)

Výhody:

  • Velmi chutný – atraktivní i v případě, že jsou v okolí i jiné vysoce atraktivní zdroje potravin.
  • Oproti antikoagulantům až 3 x rychlejší regulace zamoření (vyhubení lze dosáhnout již za 7 dní).
  • Na rozdíl od antikoagulantů nevzniká rezistence.
  • Efektivnější – stačí menší množství nástrahy.
  • Mimořádně trvanlivý a účinný i při extrémních teplotách.
  • Jiný mechanismus účinku než u antikoagulantů – úmrtí způsobené hyperkalcémií.
  • Účinná látka není bioakumulativní, nepřetrvává v prostředí, testovaní ptáci jsou na účinnou látku 50 krát méně citliví než hlodavci.
  • Možnost aplikace v široké oblasti

Přípravek Selontra způsobuje, že hlodavci ztratí chuť k jídlu 1 den po konzumaci smrtelné dávky, což znamená, že se nevrátí k nástraze, aby se nakrmili. To umožňuje rychlejší přístup méně dominantních hlodavců k nástraze. Jednotliví hlodavci mohou být regulováni během pouhých dvou dnů po konzumaci smrtelné dávky a úplná regulace zamoření může být dosažena během pouhých sedmi dnů. Regulace zamoření je možná pouze po dvou aplikacích nástrahy Selontra.

Doporučená dávka:

Krysa domácí (lodní): 100 - 140 g (5-7 bloků) nástrahy každých 5 - 10 metrů

Myš domácí: 20 - 40 g (1 nebo 2 bloky) nástrahy každé 1 - 2 metry

Potkan: 100 - 140 g (5-7 bloků) nástrahy každých 5 - 10 metrů

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Číslo povolení: CZ-0023561-0000