Ratimor Plus granule 150 g


Výrobce: Unichem Agro Kód produktu: 07.0738 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: Unichem Agro Kód produktu: 07.0738 Doprava a platba

Nástraha na hlodavce ve formě granulí, určena k přímému použití v deratizačních staničkách.

Pokyny pro umisťování a návod k použití:

Ve vnitřních prostorách (myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a krysa obecná (Rattus rattus)):

Myši: Až do 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů, s výjimkou snížení na 2 metry při vysoké míře zamoření.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkani/krysy: až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku; Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 m při vysoké míře zamoření.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Ve venkovních prostorách kolem budov (potkan obecný (Rattus norvegicus) a krysa obecná (Rattus rattus)):

Až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku, je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 m, s výjimkou snížení na 5 m při vysoké míře zamoření.

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

VAROVÁNÍ:

varovani

Obsah: 150 g

Účinná látka: Bromadiolon 0,0029 % (CAS: 28772-56-7)

Číslo povolení: CZ-0018693-0000

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale výrobku.

Bezpečnostní list