Ratimor parafínové bloky 300 g


Výrobce: Unichem Agro Kód produktu: 07.0737 Doprava a platba

Výrobce: Unichem Agro Kód produktu: 07.0737 Doprava a platba

Nástraha na hlodavce ve formě bloků, určena k přímému použití v deratizačních staničkách.

Pokyny pro umisťování a návod k použití:

Ve vnitřních prostorách (myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a krysa obecná (Rattus rattus)):

Myši: 10-20 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů, s výjimkou snížení na 2 metry při vysoké míře zamoření.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Potkani/krysy: 10 g – 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku; Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 m při vysoké míře zamoření.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Ve venkovních prostorách kolem budov (potkan obecný (Rattus norvegicus) a krysa obecná (Rattus rattus)):

10 g – 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku, je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 m, s výjimkou snížení na 5 m při vysoké míře zamoření.

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat u potkanů a krys nejdříve za 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

VAROVÁNÍ:

varovani

Obsah: 300 g

Účinná látka: Bromadiolon 0,0029 % (CAS: 56073-10-0)

Číslo povolení: CZ-0016072-0000

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale výrobku.

Bezpečnostní list