MYTHIC + FENDONA PACK (3x 0,5l + 1x0,5l)


Výrobce: BASF spol. s r.o. Kód produktu: 19.1926 Doprava a platba

Výrobce: BASF spol. s r.o. Kód produktu: 19.1926 Doprava a platba

AKCE: 3x MYTHIC + 1 FENDONA ZDARMA

Mythic nový prostředek proti štěnicím, švábům a mravencům rezistentním k insekticidům

Charakteristika: Mythic je nový insekticid s novou účinnou látkou chlorfenapyr se zcela odlišným mechanizmem účinku než pyrethroidy, organofosfáty, či insekticidní karbamáty. Účinnost přípravku Mythic i proti rezistentním populacím štěnic je ověřena širokým nasazením v profesionální praxi v Evropě i v USA. Mythic nabízí jednoduché a spolehlivé použití k bodové aplikaci a k aplikaci do škvír a štěrbin ve všech vnitřních prostorách včetně objektů pro výrobu a zpracování potravin. Kromě štěnic hubí Mythic spolehlivě i švábovitý hmyz a mravence.

Moderní účinná látka s unikátním mechanizmem účinku.

Mythic představuje nový rozměr v hubení štěnic a dalších hmyzích škůdců předevsím zcela odlišným mechanizmem účinku než dosud používané insekticidy, především ze skupiny pyretroidů. Účinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu. Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po jeho vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů. Navíc je na rozdíl od pyrethroidů pro hmyz zcela neidentifikovatelný, a ten se proto expozici s insekticidem na ošetřených plochách nevyhýbá. Spolehlivá účinnost i na populace štěnic a švábů rezistentních vůči pyrethroidům činí z přípravku Mythic zvlášťě cenný prostředek pro profesionální použití v oblasti komunální hygieny.

Mythic – sám hubí problematický hmyz.

Chlorfenapyr byl zaveden do ochrany rostlin v roce 2001, v roce 2006 obdržel první povolení pro komunální hygienu v USA, především jako termicid. Záhy poté se stal neodmyslitelnou součástí profesionální ochrany proti škůdcům v severní Americe. Jeho význam stále stoupá s nárůstem výskytu štěnic, především s populacemi tohoto parazita, odolnými proti celým skupinám účinných látek (hlavně pyretroidům a organofosfátům). Četné studie dokazují, že Mythic, respektive jeho účinná látka chlorfenapyr, je zvláště účinný proti mravencům, štěnicím a švábovitému hmyzu. Citlivost vůči chlorfenapyru je zvláště vysoká u populací rezistentních vůči pyrethroidům. Vzhledem k odlišnému mechanizmu je rychlost účinku clorfenapyru nižší, než u v současnosti běžně používaných insekticidů (nemá knock-down effect). Proto je vhodné ho používat v systémech ošetření např. s přípravkem Fendona. Kombinace s pyretroidy rychlost účinku znásobuje. Tato kombinace je vhodná především při aplikacích s velmi vysokými nároky na rychlost účinku. Na rozdíl od pyrethroidů nemá Mythic žádný repelentní účinek na cílové druhy hmyzu. Hmyz se vůbec nevyhýbá plochám ošetřených tímto přípravkem, proto dochází velmi rychle ke spolehlivé expozici a intoxikaci.

Dlouhodobá reziduální účinnost na většině povrchů.

Mythic je na trh dodáván ve formulaci suspenzního koncentrátu na vodní bázi, která se velmi dobře mísí s vodou a je velmi stálá v postřikové jíše, což zaručuje rovnoměrnou aplikační dávku. Zvlášť kvalitní formulace zaručuje rovnoměrné pokrytí a vynikající přilnavost k ošetřovaným povrchům, včetně porézních a jiných problematických materiálů, jako jsou omítky, dřevo a beton. I na těchto plochách trvá reziduální účinost přípravku Mythic mnoho týdnů.

Bezpečná a jednoduchá aplikace.

Mythic lze použít v obytných a komerčních prostorách, stejně tak i ve veřejných budovách a úřadech, včetně prostor pro skladování, přípravku a zpracování potravin. Jelikož je Mythic bezbarvý a prakticky neobsahuje aromatické látky, nezanechává žádné zjistitelné stopy, lze jej použít bezpečně a bez problémů i na velmi citlivých místech. Lidé se mohou v prostorách ošetřených přípravkem Mythic pohybovat ihned po zaschnutí postřikové jíchy na ošetřených površích. Psi nesmí do ošetřených prostor 8 hodin po aplikaci.

Efektivní nasazení pro nejlepší výsledek.

Mythic SC je dodáván v balení 500 ml, které obsahuje 106 g účinné látky chlorfenapyr /l ve formě suspenzního koncentrátu na vodní bázi. Produkt se aplikuje zředěný vodou v předepsané koncentraci. Aplikace se provádí běžnými postřikovači za nižšího tlaku tak, aby bylo dosaženo větších kapek. Každé balení obsahuje odměrku pro snadné odměření potřebného množství přípravku. Postřikovač naplníme do poloviny vodou, do které pečlivě rozmícháme odměřené množství přípravku. Poté doplníme postřikovač vodou na stanovené množství a opět promícháme. Po delší pracovní přestávce je třeba postřikovou jíchu v postřikovači opětně důkladně promíchat. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné dávkování postřikové jíchy na ošetřované povrchy. Je třeba se vyvarovat nadměrného smáčení, při kterém by postřiková jícha tvořila mokrá místa nebo by s ošetřených ploch stékala.

Fendona - Vysoce výkonný reziduální insekticid s okamžitým účinkem

Ověřený vysoký účinek, nízké dávkování.

Fendona 6 SC je všeobecně známá jako jeden z nejcennějších nástrojů při ochraně veřejného zdraví v celosvětovém boji proti malárii a dalším nemocem způsobeným hmyzem. Je jedinečným přípravkem obsahujícím alfa-cypermethin, jehož kvalita byla ověřena při profesionální ochraně proti živočišným škůdcům. Fendona 6 SC obsahuje 60 g/l syntetického pyretroidního insekticidu, který účinkuje proti širokému spektru druhů obtížného hmyzu, formulován jako suspenzní koncentrát. Mikrokrystalické částice v kombinaci se suspenzními a disperzními látkami zajišťují dokonalé okamžité i reziduální působení, a to i proti hůře hubitelným druhům, jako jsou štěnice. Moderní formulace garantuje spolehlivé účinky při mimořádně nízkých dávkách, jednoduchou aplikaci a minimální náklady na ošetření.

Široké spektrum účinnosti.

Fendona 6 SC se doporučuje po celém světě pro hubení téměř všech druhů křídlatého i bezkřídlého hmyzu v domácích a komerčních prostorech i ve veřejných zdravotních zařízeních. Vysoce účinné je hubení mravenců, štěnic, brouků, švábů, much, blech, komárů a dalšího hmyzu, který přenáší nemoci, jakož i molů, rybenek, termitů a vos. Přípravek je vhodný pro bytové i komerční prostory – včetně továren s potravinářskými provozy a veřejné budovy, jako jsou nemocnice, hotely a restaurace.

Rychlý zásah a dlouhé reziduální působení.

Fendona 6 SC má skvělou pověst v ochraně proti hmyzu, a to díky rychlosti působení v kombinaci se spolehlivým reziduálním účinkem. Její mikročástice přilnou k nohám a tykadlům hmyzu, což způsobí v prvních několika minutách kontaktu jeho větší citlivost. Toto podráždění navodí snahu insekticid ze sebe odstranit, čímž se působení přípravku zvyšuje, jak kontaktem, tak pozřením látky. Výborná biologická absorpce látek rozpustných v tucích vede k ochromení jedince za pouhých 30 minut a k uhynutí do 24 hodin. Speciální formulace suspenzního koncentrátu zajistí rovnoměrné pokrytí povrchu a výborné přilnutí k porézním a jiným nerovným povrchům, jako je malta, cihla a cement, aniž by přitom došlo k větší absorpci účinné látky tímto povrchem. To může ve většině prostředí zajistit reziduální působení po dobu tří měsíců.

Jednoduché, snadné a bezpečné použití.

Fendona 6 SC se snadno ředí a aplikuje pomocí jakéhokoliv postřikového zařízení a lze ji spolehlivě používat v kombinaci nebo ve sledu s jinými druhy insekticidů v rámci antirezistentní strategie. Nejenže je bez zápachu a nevytváří skvrny, ale pro člověka a další teplokrevné živočichy má velmi nízkou toxicitu. Díky značně nízkému dávkování a nízké dráždivosti pokožky je Fendona 6 SC obzvláště vhodná pro používání v citlivých oblastech blízko lidí, domácích zvířat a potravin. Její význam podtrhuje doporučené použití v boji s malárií formou sítí proti moskytůmn napuštěných alpha-cypermethrinem. Při profesionálním použití Fendona 6 SC nepředstavuje pro lidi ani zvířata žádné riziko, což platí i u ošetřovaných ploch, tehdy, jsou-li povrchy po postřiku suché na dotek. K celkovému skvělému environmentálnímu profilu se přidává i dobrá biologická oboustrannost látky. Jakákoliv rezidua lze z ošetřených povrchů kdykoliv odstranit pomocí teplé vody a běžných domácích čistících prostředků.

Efektivní použití s nejvyšší hodnotou.

Fendona 6 SC se dodává v láhvích s obsahem 500 ml ve formě vodou ředitelného suspenzního koncentrátu, obsahuje 60 g/l účinné látky alfa-cypermethrin. Přípravek je ředitelný vodou v poměru 5 ml/litr a aplikovatelný zádovými postřikovači nebo ručními postřikovači s nízkým tlakem (přibližně 2 bary) za použití středních trysek. Pro snadné a bezpečné dávkování je součástí každé láhve koncentrátu odměrná nádobka. Postřikovací přístroje je třeba naplnit požadovaným množstvím vody a odměrnou dávkou přípravku Fendona 6 SC a poté důkladně protřepat, aby se zajistilo rovnoměrné promísení. Důkladné protřepání se rovněž doporučuje po delších přestávkách. Postřikem by se mělo docílit souvislého pokrytí ošetřované plochy bez nadbytečného zamokření nebo ztráty kapaliny. Při normálním použití přípravku Fendona 6 SC v dávkování 25 ml na 5 litrů vody vystačí toto množství na ošetření 100 m2 plochy; litr produktu ošetří přibližně 4000 m2. V případě silného zamoření či z důvodu lepšího pokrytí znečištěných či vysoce absorpčních/porézních povrchů, se pro optimální působení přípravku doporučuje zdvojnásobit dávku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebzpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartnímy pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.