Lepový monitor na štěnice (pod postel) 5 ks papír


Monitor může být umístěn přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti v místech předpokládaného výskytu štěnic. Více

Výrobce: Samura s.r.o.Kód produktu: 04.1424 Doprava a platba

Skladem

Monitor může být umístěn přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti v místech předpokládaného výskytu štěnic. Více

Výrobce: Samura s.r.o.Kód produktu: 04.1424 Doprava a platba

Lepový monitor na štěnice umožňuje monitorovat výskyt štěnic v jednotlivých pokojích a pomoci stanovit potřebu dezinsekčního zásahu pomocí insekticidů nebo jeho opakování.

Doporučují se 2 papírové pasti pod každou postel. Lepové monitory by měly být v místnosti minimálně po dobu jednoho týdne.

Monitor může být umístěn přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti v místech předpokládaného výskytu štěnic. Pro umocnění účinku doporučujeme použití pastí v kombinaci s agregačním feromonem, pro citlivější detekci i při nízkém zamoření.

POUŽITÍ

K potvrzení výskytu štěnic před objednáním profesionálního zásahu

K vyvrácení výskytu štěnic po dezinsekčním zásahu

Neslouží k vyhubení štěnic.

VÝHODY

  • Diskrétní, efektivní a snadno použitelný
  • Vhodná k detekci všech vývojových stádií štěnic (nymfy a dospělci)
  • Přehledná tabulka na zadní straně pro evidenci data, umístění, čísla pokoje a počtu odchycených jedinců

Lepové monitory na štěnice jsou určeny jako jeden z nástrojů při boji proti štěnicím a mají pomoci při profesionálním a přesném zásahu proti tomuto hmyzu. Nelze je použít k vyhubení štěnic!

Pokud není na lepovém monitoru zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v kontrolované místnosti nevyskytují.

Lepový monitor na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 1 rok od data výroby.


1 x návod k použití

K likvidaci štěnic je vždy potřeba přistupovat komplexně, neboť se jedná o vysoce rezistentního škůdce na řadu insekticidů. Nezbytný je především profesionální zásah spolu s preventivními opatřeními (praní nad 60°C, nalezení úkrytů, zatmelení prostupů rozvodů topení atd.)