Hroty proti holubům ProPoint 4 (PRO4) - 1 m


Účinná šíře 220 mm, výška hrotů 130 mm, tupé bodce. Délka jednoho kusu 333 mm, cena za 1 metr (3 ks) Více

Kód produktu: 46.4624 Doprava a platba

Skladem

Účinná šíře 220 mm, výška hrotů 130 mm, tupé bodce. Délka jednoho kusu 333 mm, cena za 1 metr (3 ks) Více

Kód produktu: 46.4624 Doprava a platba

Ochranné hroty proti holubům z nerezové oceli

  • Čtyřhrotový systém
  • Účinná šíře 220 mm
  • Výška hrotů 130 mm, tupé bodce 
  • Délka jednoho kusu 333 mm, cena za 1 metr

Mechanický prostředek chrání stavební objekty všeho druhu před holuby, případně dalšími druhy synantropních ptáků, jako jsou hrdličky, racci nebo jejich predátoři.
Princip systému spočívá v tom, že nadletující jedinci jsou odrazeni od usednutí opticky, tj. "lesem čnících jehlic" - po krátké době přestanou být ošetřená místa navštěvována ptáky trvale.
Jednotlivé kusy se lepí k podkladu speciálním chemicky neutrálním silikonem, případně se přibíjejí (při vhodném podkladu a trvalé expozici), při demontáži lze tmel spolu se segmentem seškrábnout škrabkou.
Systém se instaluje na místa, která je třeba chránit před nálety holubů, jejich shromažďováním a hnízděním. Jsou to zejména vodorovné či mírně zkosené plochy fasád, jako římsy, atiky, vnější parapety, dále kašny, podloubí, balustrády a jiné.
Jednotlivé typy se liší zejména šířkou vykrytí.