Charakteristika: FOURMIDOR je hotová insekticidní nástraha proti mravencům v obytných a komerčních budovách a v jejich okolí. Fourmidor je především účinný proti mravencům podčeledi formicinae, ke které patří dobře známí černí zahradní mravenci (Lasius niger) a žlutí zahradní mravenci (Lasius flavus), kteří preferují potravu na bázi cukrů.
Fourmidor působí po kontaktu mravence s nástrahou a jejím požití už ve velmi malých dávkách. Mravence na návnadu láká cukrový gel. Pozřou nástrahu i s účinnou látkou a odnesou jej také do mraveniště, kde jím krmí ostatní členy kolonie (plod, královnu, ostatní dospělce), které tím také intoxikuje. Mravenec, který látku pozřel, pak uhyne v mraveništi po několika hodinách.
Návod k použití:
Lahvičku otevřete a víčko uložte na bezpečné místo, abyste jím mohli lahvičku po použití opět uzavřít. Každých 30 cm mravenčí cestičky vymáčkněte z lahvičky jednu kapku přípravku na cestičku. Kapky aplikujte na rovný nenasákavý povrch, který je mravencům dobře přístupný, například na dlaždice nebo kameny. NEAPLIKUJTE na nasákavé povrchy, jako je hlína nebo dřevo. Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.
Vnitřní použití:
Formidor je nejúčinnější, pokud ho aplikujete na mravenčí stopy a cestičky. Aplikujte 1 kapku přípravku každých 30 cm přímo na mravenčí cestičku, jakmile mravenci začnou běhat. Kapka má průměr asi 3-4 mm a váží 0,03 g. Ošetřené povrchy asi za 1-2 týdny zkontrolujte. Pokud bude gel zcela spotřebován a mravenci budou po cestičce běhat dál, aplikujte přípravek znovu.
Kolem FOURMIDORU ani na něj neaplikujte žádný repelentní insekticid (např. pyrethroidy) a formidor neaplikujte tam, kde byly v nedávné době použity tyto insekticidy, protože by jejich přítomnost mohla ovlivnit lákavost gelu pro mravence.
Venkovní použití:
Černí zahradní mravenci mají často svá mraveniště v zemi pod mravenčími cestičkami, pod kameny nebo ve stěnách, které kolonii poskytují zvláštní ochranu. Fourmidor je nejúčinnější, pokud ho aplikujete na mravenčí stopy a cestičky. Aplikovanou nástrahu ve venkovních prostorách je vhodné zakrýt, nebo umístit do jedových staniček tak, aby nebyla dostupná necílovým organizmům.
Žlutí zahradní mravenci žijí vždycky venku. Běhají v prasklinách ve zdi a štěrbinách cestiček, kde jsou chráněni. Pro dosažení nejlepšího výsledku, cestičky vyčistěte a odstraňte z nich jiné zdroje mravenčí potravy (zejména cukr, zbytky jídla apod.). Zbytky jídla ležící poblíž odpoutávají pozornost mravenčí dělnice, která je na cestě za potravou, od nástrahy.

Varování

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.