Fendona SC 500 ml

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Výrobce: BASF spol. s r.o.Kód produktu: 19.1923 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: BASF spol. s r.o.Kód produktu: 19.1923 Doprava a platba

Ověřený vysoký účinek, nízké dávkování.

Fendona 6 SC je všeobecně známá jako jeden z nejcennějších nástrojů při ochraně veřejného zdraví v celosvětovém boji proti malárii a dalším nemocem způsobeným hmyzem. Je jedinečným přípravkem obsahujícím alfa-cypermethin, jehož kvalita byla ověřena při profesionální ochraně proti živočišným škůdcům. Fendona 6 SC obsahuje 60 g/l syntetického pyretroidního insekticidu, který účinkuje proti širokému spektru druhů obtížného hmyzu, formulován jako suspenzní koncentrát. Mikrokrystalické částice v kombinaci se suspenzními a disperzními látkami zajišťují dokonalé okamžité i reziduální působení, a to i proti hůře hubitelným druhům, jako jsou štěnice. Moderní formulace garantuje spolehlivé účinky při mimořádně nízkých dávkách, jednoduchou aplikaci a minimální náklady na ošetření.

Široké spektrum účinnosti.

Fendona 6 SC se doporučuje po celém světě pro hubení téměř všech druhů křídlatého i bezkřídlého hmyzu v domácích a komerčních prostorech i ve veřejných zdravotních zařízeních. Vysoce účinné je hubení mravenců, štěnic, brouků, švábů, much, blech, komárů a dalšího hmyzu, který přenáší nemoci, jakož i molů, rybenek, termitů a vos. Přípravek je vhodný pro bytové i komerční prostory – včetně továren s potravinářskými provozy a veřejné budovy, jako jsou nemocnice, hotely a restaurace.

Rychlý zásah a dlouhé reziduální působení.

Fendona 6 SC má skvělou pověst v ochraně proti hmyzu, a to díky rychlosti působení v kombinaci se spolehlivým reziduálním účinkem. Její mikročástice přilnou k nohám a tykadlům hmyzu, což způsobí v prvních několika minutách kontaktu jeho větší citlivost. Toto podráždění navodí snahu insekticid ze sebe odstranit, čímž se působení přípravku zvyšuje, jak kontaktem, tak pozřením látky. Výborná biologická absorpce látek rozpustných v tucích vede k ochromení jedince za pouhých 30 minut a k uhynutí do 24 hodin. Speciální formulace suspenzního koncentrátu zajistí rovnoměrné pokrytí povrchu a výborné přilnutí k porézním a jiným nerovným povrchům, jako je malta, cihla a cement, aniž by přitom došlo k větší absorpci účinné látky tímto povrchem. To může ve většině prostředí zajistit reziduální působení po dobu tří měsíců.

Jednoduché, snadné a bezpečné použití.

Fendona 6 SC se snadno ředí a aplikuje pomocí jakéhokoliv postřikového zařízení a lze ji spolehlivě používat v kombinaci nebo ve sledu s jinými druhy insekticidů v rámci antirezistentní strategie. Nejenže je bez zápachu a nevytváří skvrny, ale pro člověka a další teplokrevné živočichy má velmi nízkou toxicitu. Díky značně nízkému dávkování a nízké dráždivosti pokožky je Fendona 6 SC obzvláště vhodná pro používání v citlivých oblastech blízko lidí, domácích zvířat a potravin. Její význam podtrhuje doporučené použití v boji s malárií formou sítí proti moskytůmn napuštěných alpha-cypermethrinem. Při profesionálním použití Fendona 6 SC nepředstavuje pro lidi ani zvířata žádné riziko, což platí i u ošetřovaných ploch, tehdy, jsou-li povrchy po postřiku suché na dotek. K celkovému skvělému environmentálnímu profilu se přidává i dobrá biologická oboustrannost látky. Jakákoliv rezidua lze z ošetřených povrchů kdykoliv odstranit pomocí teplé vody a běžných domácích čistících prostředků.

Efektivní použití s nejvyšší hodnotou.

Fendona 6 SC se dodává v láhvích s obsahem 500 ml ve formě vodou ředitelného suspenzního koncentrátu, obsahuje 60 g/l účinné látky alfa-cypermethrin. Přípravek je ředitelný vodou v poměru 5 ml/litr a aplikovatelný zádovými postřikovači nebo ručními postřikovači s nízkým tlakem (přibližně 2 bary) za použití středních trysek. Pro snadné a bezpečné dávkování je součástí každé láhve koncentrátu odměrná nádobka. Postřikovací přístroje je třeba naplnit požadovaným množstvím vody a odměrnou dávkou přípravku Fendona 6 SC a poté důkladně protřepat, aby se zajistilo rovnoměrné promísení. Důkladné protřepání se rovněž doporučuje po delších přestávkách. Postřikem by se mělo docílit souvislého pokrytí ošetřované plochy bez nadbytečného zamokření nebo ztráty kapaliny. Při normálním použití přípravku Fendona 6 SC v dávkování 25 ml na 5 litrů vody vystačí toto množství na ošetření 100 m2 plochy; litr produktu ošetří přibližně 4000 m2. V případě silného zamoření či z důvodu lepšího pokrytí znečištěných či vysoce absorpčních/porézních povrchů, se pro optimální působení přípravku doporučuje zdvojnásobit dávku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Standardní věta o nebezpečnosti:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování