Effect Univerzální insekticid 500 ml


Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0723 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: Unichem AgroKód produktu: 07.0723 Doprava a platba

Charakteristika: Účinný insekticid na potírání všech druhů hmyzu s okamžitým a dlouhodobým působením s mimořádně stálou aktivní látkou, která zajišťuje vynikající ochranu také vnějších prostorů.

Popis: Effect univerzální insekticid na základě permetrinu doporučujeme na ochranu vnitřních a vnějších prostorů před mouchami, komáry, mravenci, moly, muškami, roztoči, šváby, vši a jinými druhy hmyzu ... Speciální formulace prostředku s kontaktním účinkem zajišťuje okamžité zničení obtížného hmyzu. Prostředek je mimořádně stálý na světle, proto je účinný také pro vnější prostory. Má příjemnou vůni a na povrchu nezanechává skvrny.

Návod na použití: Před použitím dobře protřepte. Effect univerzální insekticid s rozprašovačem nanášejte na skleněný a dřevěný podklad v množství 500 ml na 50 m2, resp. 10 ml na 1 m2 (deset stlačení rozprašovače). Doporučujeme, abyste na betonových podkladech použili přípravek v odměrkách 500 ml na 30 m2, resp. 15 ml na 1 m2 (dvanáct stlačení rozprašovače). Pro trvalejší ochranu postup opakujte každé dva až tři týdny, resp. po každém čištění zasažených povrchů. Použití prostředku doporučujeme na ochranu obytných prostorů, sklepů, spižíren, teras, a ostatních otevřených a uzavřených prostorů, kde se nachází hmyz.

Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Bezpečnostní list