CYTROL FORTE 250 g


Výrobce: PelGar s.r.o.Kód produktu: 10.1023 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: PelGar s.r.o.Kód produktu: 10.1023 Doprava a platba

Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku
pro hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských
a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích,
skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech
aj. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed.

Účinná látka: cypermethrin 400 g v 1 kg přípravku

DÁVKOVÁNÍ: (použijte vloženou odměrku)
Lezoucí hmyz:
Mírné zamoření: 10 g na 5 litrů vody a 100m2 plochy.
Silné zamoření: 20 g na 5 litrů vody a 100m2 plochy.
Létající hmyz: 10 g na 5 litrů vody

Výstražné symboly:

Používejte biocidy bezpečně, před použitím si pozorně přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.