BUCH-MUCH sprej k hubení veškerého hmyzu


Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0531 Doprava a platba

Skladem

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.Kód produktu: 05.0531 Doprava a platba

BUCH MUCH je kapalný přípravek určený k hubení veškerého hmyzu pronikajícího do obytných prostor – moucha domácí, moucha podzimní, komár obtížný, komár egyptský, komár Culex quinquefasciatus, vosa obecná, mol šatní, šváb obecný, rus domácí, rybenka, sviňka, mravenec obecný a mravenec faraón.

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte! Aplikujte na místa, kde se hmyz vyskytuje a dále na místa vstupu do obytných prostor a na náletová místa (rámy oken a dveří, záclony, kryty světel apod.) tak, aby byl povrch mírně zvlhčen. Přípravek působí dlouhodobě jako dotykový jed.

Prokázaná doba účinnosti přípravku aplikovaného na povrch jsou 4 týdny.

Přípravek nezapáchá.

Skladování: v originálních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +5°C do +25°C.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nepoužívejte ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Varování

BEZPEČNOSTNÍ LIST

TECHNICKÝ LIST