Black Stripe Funnel Trap (past na potravinové moly)


Tato past je určená k opakovanému použití a celoročnímu monitoringu škůdců. Více

Výrobce: AgrisenseKód produktu: 04.0430 Doprava a platba

Skladem

Tato past je určená k opakovanému použití a celoročnímu monitoringu škůdců. Více

Výrobce: AgrisenseKód produktu: 04.0430 Doprava a platba

Charakteristika: Do trychtýřovité pasti Black Stripe Funnel Trap Kit láká zavíječe (potravinový mol) vložená feromonová kapsle. Uniknutí z pasti je pro hmyz nemožné díky speciálnímu tvaru trychtýřovité nálevky. Atraktivitu pasti navíc zvyšuje černé pruhování.

Tato past je určená k opakovanému použití a celoročnímu monitoringu škůdců. Využívá se zejména v prostředích s častějším nebo rozsáhlejším výskytem hmyzu. Na rozdíl od běžných lepových pastí nehrozí ztráta funkčnosti zanesením lepové plochy hmyzem. Trychtýřová past je vhodnější také do prostředí se zvýšenou prašností, kde lepové pasti ztrácí svou funkčnost.

Přesto je možné do této pasti vložit lepovou desku k zachycení hmyzu. Díky tomu minimalizujete možnost, že by škůdce z pasti unikl. Navíc bude možné snadno a přehledně identifikovat hmyz při kontrole pasti. Lepová deska a feromon není součástí sady.

OBSAH SADY:

 •  1 × past
 •  1 × držák feromonových kapslí
 •  1 × šňůra na zavěšení

PAST:

 •  Přibližné rozměry: průměr 190 mm, výška 220 mm 
 •  Materiál: Polypropylén
 •  Barva: zelená (víčko), žlutá (trychtýř), bílá s černými pruhy (nádobka)
 •  Přibližná váha: 270 g (jedna past)

FEROMONOVÁ KAPSLE:

 •  Materiál: Polyethylen
 •  Balení: Jednotlivě v sáčcích
 •  Škůdce: Zavíječi (potravinový mol), Ephestia spp. a Plodia spp. (Pyralidae)

UMÍSTĚNÍ PASTÍ:

 •  Pasti umístěte v místech výskytu nebo předpokládaného výskytu škůdců.
 •  Molekuly feromonu jsou unášeny prouděním vzduchu. Proto při umisťování pastí nezapomeňte zohlednit směr tohoto  proudění v objektu. Pasti doporučujeme umístit na vrchní oblast převládajícího proudění vzduchu.
 •  V místnostech s vysokými stropy je vhodné umístit pasti co nejvýše. Dospělí zavíječi totiž využívají stoupající teplý  vzduch při svém poletování.
 •  Neumísťujte pasti na zeď nebo jiná místa, kde by víření vzduchu mohlo způsobovat falešné či nesprávné rozptýlení  feromonu.
 •  Místa vedle otevřených oken, dveří nebo ventilačních otvorů, kde proud vzduchu odnáší feromon pryč z prostoru,  nejsou pro pasti vhodná.
 •  1 past stačí na 600 m3 (odpovídá 100 m2 v hale vysoké 6 m).

VÝMĚNA FEROMONOVÝCH KAPSLÍ A KONTROLA PASTÍ:

 •  Feromonové kapsle doporučujeme měnit každých 6 týdnů. Prázdný obal (sáček) kapsle odneste pryč z  monitorovaného prostředí.
 •  Nepokoušejte se otevřít feromonovou kapsli. Po vyjmutí ze sáčků je již připravena k použití.
 •  Pasti je vhodné kontrolovat a případně vyprázdnit jednou týdně. Zabráníte tak jejich zaplnění a nežádoucímu  repelentnímu účinku odchyceného hmyzu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.