Amplat 1 l


Koncentrovaný insekticid s obsahem Pyrethroidů se zbytkovým potlačovacím účinkem, určený pro profesionální použití.
Více

Kód produktu: 62.6221 Doprava a platba

Skladem

Koncentrovaný insekticid s obsahem Pyrethroidů se zbytkovým potlačovacím účinkem, určený pro profesionální použití.
Více

Kód produktu: 62.6221 Doprava a platba

Amplat je insekticid se širokospektrálním účinkem, aktivní při styku. Je účinný proti mouchám, komárům (komár pisklavý a komár tygrovaný) a švábům. Insekticid začne po aplikaci rychle působit, jeho účinek dokáže přetrvávat několik týdnů, v závislosti na poloze ošetřených povrchů a teplotě.

Účinné látky: 5 % cypermethrin; 2,5 % tetrametrin; 12,5 % piperonylbutoxid

Přítomnost tří aktivních složek vč. Piperonylbutoxidu snižuje riziko vývinu odolnosti vůči přípravku.

Amplat lze používat při ošetření externích povrchů budov nebo pro ošetření interiérů garáží, skladů, podkroví, sklepů, větracích šachet nebo na místech, kde lze větrat. Můžete ho aplikovat pomocí čerpadel, postřikovačů, rozprašovačů nebo po rozředění v olejovém nosiči v zařízeních na tepelnou mlhu (např. pro ošetření septiků a kanalizačních svodů).

Použití:

Amplat je třeba rozředit ve vodě v níže uvedených koncentracích:

1,5 % až 2 % roztok proti švábům a mouchám; litr roztoku na cca 15 m2

0,2 % až 0,4 % roztok proti komárům (ve stadiu dospělosti); doporučuje se rozprášit roztok na místech, kde se komáři obvykle zdržují v denních hodinách

Amplat je třeba rozředit v olejovitém nosiči pro aplikaci prostřednictvím zařízení na tepelnou mlhu v níže uvedeném množství:

25 ml přípravku na litr nosiče pro ošetření 1000 m3 v případě kontroly hmyzu ve fázi aktivního přesunu

50 ml přípravku na litr nosiče pro ošetření 1000 m3 v případě kontroly zahnízděného hmyzu

Výstražný symbol:

vystrazny symbol

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.