VIKTORY RATIBROM BAGS 5 kg polotekutá nástraha proti hlodavcům

Kód VIKRB5

Charakteristika: Čerstvá polotekutá, zbarvená nástraha v plastikových sáčcích určená k přímému použití proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuelně dalším druhům v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí.
Použití: Přípravek je účinný proti všem druhům škodlivých hlodavců a lze ho použít ve vnitřních prostorách všech typů. Používá se bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách, např. v deratizačních staničkách typu GO IN BIG pro potkany a krysy a v deratizačních staničkách typu GO IN SMALL pro myši, zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Proti potkanům a krysám umístěte do každé deratizační staničky 7–12 sáčků přípravku, proti myším 4–5 sáčků přípravku. 
Výhody: Podle stanoviska číslo 90/2010 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně je tento produkt vhodný i pro využití v zemědělských a potravinářských provozech.

  • • Obsahuje vyzkoušený a vysoce účinný antikoagulant
  • • Nástraha je hlodavci velmi dobře přijímána
  • • Nástraha nevyvolává obranný reflex
  • • Aplikace v deratizačních staničkách chrání děti, domácí zvířata a necílové organizmy před kontaktem s nástrahou a zvyšuje účinnost nástrah

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označujícími specifickou rizikovost a standartními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů.

Informace o nebezpečných vlastnostech produktu viz. Bezpečnostní list

 

Máte dotaz k tomuto produktu?

Captcha Image

Označuje povinné údaje